Hva er riktig dekktrykk?

Alle bildekk skal ha det luft- trykket som er anbefalt av bilprodusenten. Hva dette er vil variere avhengig av bæreevne og driftsforhold.

Det lufttrykket som er oppgitt fra bilfabri- kanten refererer til KALDE dekk og må ikke underskrides. Luft fortettes i kulde, så hvis du måler på varme dekk vil lufttrykket være høyere enn på kalde dekk. Av den grunn skal man aldri redusere lufttrykket i varme dekk, for når disse er nedkjølt igjen, vil dekktrykket synke til under det anbefalte. Det anbefales at man sjekker lufttrykket hver 14. dag (inklusive reservehjulet hvis du har). Spesielt er det viktig å sjekke dekktrykket før man legger ut på langtur, som for eksempel ferie, hvor man har med mye tung bagasje. Lufttrykket i dekkene må da økes i forhold til den totale vekten på bilen.

Hva kan for høyt lufttrykk i dekkene føre til?

Å kjøre med for mye luft i bildekkene vil ha en negativ innvirkning på:

Kjørekomfort
Retningsstabilitet
Kjøreegenskaper, spesielt ved kurvekjøring ved høyere hastigheter
Ujevn slitasje
Når du fyller luft i dekkene er det viktig å følge det som er anbefalt av dekk- og bilprodusent.

Hva kan for lavt lufttrykk i dekkene føre til?

Å kjøre med for lite luft i bildekkene har en negativ innvirkning på:

Styrerespons
Retningsstabilitet
Sikkerheten (dekket kan løsne fra felgen ved kurvekjøring)
Økonomi (høyere drivstoff-forbruk og kortere levetid)
Holdbarhet/levetid
Ujevn slitasje

 

ADVARSEL: For lite luft kan føre til at inn-siden av dekket blir skadet. I verste fall kan dekket eksplodere. Skjulte skader i dekket kan ikke repareres ved å justere lufttrykket. Er du i tvil om du har rett lufttrykk eller dekkenes tilstand så ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Verdal

Adresse: Musemsvegen 113, 7650 Verdal

Telefon: 74044350

E-post: verdal@tevodekk.no

Størdal

Adresse: Havnegata 41, 7500 Stjørdal

Tlf: 74828070

E-post: stjordal@tevodekk.no

 

Namsos

Adresse: Industrivegen 2, 7820 Spillum

Telefon: 74215000

E-post: namsos@tevodekk.no

 

Trondheim

Adresse: Kvenildmyra 12, 7093 Trondheim

Telefon: 72881971

E-post: trondheim@tevodekk.no