TPMS står for Tire Pressure Monitoring System.

Du får direkte og indirekte type av TPMS. Den direkte typen sitter montert i felg/dekk og leser av dekktrykket derfra, videre sender den signal til mottakeren i bilen. Den indirekte typen går via bilens ABS-sensorer, og gir varsel ved vedvarende eller økende forskjell på et hjuls omdreiningshastighet i forhold til de andre hjulene.

Hvorfor bruker vi TPMS?

Kjøresikkerhet og kjørekomfort er direkte relatert til dekkene. For eksempel oppstår ca. 40% av alle punkteringer på grunn av for lavt dekktrykk. TPMS overvåker kontinuerlig dekkets lufttrykk og varsler føreren i tilfelle trykktap i dekkene. På denne måten bidrar vårt Tire Information System (TPMS) til å eliminere ulykker og øke trafikksikkerheten. I tillegg reduseres karbondioksidutslipp og drivstofforbruk. Hvis dekket har 0,3 bar for lite dekktrykk, vil bilen sannsynligvis forbruke 1,5 prosent mer drivstoff og dermed slippe ut en tilsvarende mengde karbondioksid Vi hos Tevo Dekk har vi tatt den opplæringen som er nødvendig for at du som kunde skal få en trygg og fin opplevelse i forbindelse med TPMS. Alle ansatte i verkstedet er opplærte i montering av TPMS. Har du spørsmål, eller trenger hjelp til noe angående TPMS, stikk innom eller ring, så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Verdal

Adresse: Musemsvegen 113, 7650 Verdal

Telefon: 74044350

E-post: verdal@tevodekk.no

Størdal

Adresse: Havnegata 41, 7500 Stjørdal

Tlf: 74828070

E-post: stjordal@tevodekk.no

 

Namsos

Adresse: Industrivegen 2, 7820 Spillum

Telefon: 74215000

E-post: namsos@tevodekk.no

 

Trondheim

Adresse: Kvenildmyra 12, 7093 Trondheim

Telefon: 72881971

E-post: trondheim@tevodekk.no